Servicii Avocatură

    <h2>Concept <br>servicii</h2>    
  Cabinetul de avocatură Gabriela Dimofte &amp; George Dimofte vă oferă servicii complete de reprezentare, asistență juridică, consultanță, întocmiri și autentificari de acte în majoritatea domeniilor dreptului public și privat.

Cabinetul nostru de avocatură se distinge prin profesionalismul, eficiență și dedicația afișată clienților.

Domeniile urmărite de noi sunt litigiile corporațiilor și companiilor, afaceri și drept comercial, imobiliare, drept administrativ, achiziții publice, proprietate comună și asociații de proprietari, consultanță fiscală, drept fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul proprietății intelectuale (inclusiv inregistrare de mărci și desene/modele industriale), drept penal, mediere, procedura insolvenței, recuperări debite, protecția consumatorului, drept comunitar.

Credem în importanța cunoștințelor și a experienței acumulate iar staff-ul nostru competent și foarte bine pregătit oferă cele mai productive metode de lucru cu clienții noștri. Obiectivul nostru este să oferim clienților noștri cele mai de calitate servicii și consultanță pe cât mai multe planuri.

Este de subliniat că atât avocații titulari cât și avocații din grupul de cabinete sunt avocați pledanți iar reprezentarea în fața instanțelor de judecată ocupă un rol prioritar în activitatea curentă.

CONSULTANȚĂ FISCALĂ

 • Consiliere în orice problemă de ordin fiscal (de ex. cu privire la impozite directe sau indirecte, impozite și taxe locale, impozitarea veniturilor obținute de persoane fizice)
 • Consiliere cu privire la identificarea beneficiilor și riscurilor fiscale ale diverselor operațiuni și decizii de management 
 • Evaluarea impactului modificărilor din legislația fiscală asupra modelului de afaceri al clientului
 • Identificarea de strategii de planificare fiscală, inclusiv în legătură cu aspecte fiscale internaționale
 • Revizuirea contractelor comerciale în vederea optimizării tratamentului fiscal al diverselor tranzacții locale sau transfrontaliere 
 • Asistență pe durata controalelor fiscale 
 • Asistență în legătură cu litigii fiscale (elaborarea contestațiilor și a documentației legate de acțiunile în contencios, reprezentare în instanță)
 • Servicii în domeniul prețurilor de transfer
 • Revizuiri fiscale 
 • Servicii de conformare fiscală
 • Asistență în legatură cu fuziuni și divizari
 • Analiză fiscala de tip due-diligence și asistență în cadrul tranzacțiilor
 • Susținerea de seminarii și prezentări cu privire la interpretarea și aplicarea impozitelor directe și indirecte 
 • Asistență privind obținerea de soluții fiscale anticipate și acorduri de preț în avans

CONSULTANȚĂ JURDICĂ

Ne implicăm în buna desfășurare sub aspect juridic a afacerilor clienților noștri, mai ales din perspectiva evitării posibilelor litigii. Punem accent pe evaluarea corectă a situației juridice, stabilirea modalităților optime de salvgardare a drepturilor și intereselor clientului și încercarea de soluționare a litigiilor prin mediere și conciliere directă.  

Activitatea de consultanță presupune în principal:

 • studierea problemei juridice, analizarea modalităților de abordare a cauzelor și prezentarea soluțiilor juridice optime pentru rezolvarea problemelor
 • determinarea condițiilor în care societatea poate prelua cauza
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenții, statute etc.) și asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea
 • elaborarea proiectelor de acte normative
 • participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice
 • elaborarea comunicărilor oficiale care implică aspecte de ordin juridic
 • opinii referitoare la incidența actelor normative într-o anumită activitate
 • prezentarea riscurilor și sancțiunilor aplicabile deciziilor luate.

ASISTENȚĂ JURIDICĂ

În cazul existenței unei situații litigioase, încercăm, pe cât posibil o soluționare pe cale amiabilă, prin abordarea unor tehnici alternative de soluționare a conflictelor (medierea, concilierea și arbitrajul), operative și eficiente și numai ca ultimă variantă de acțiune vom acționa în instanțele de judecată, respectiv asigurăm reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată sau a curților de arbitraj, pentru cazurile în care intervenția instanțelor este singurul mod de realizare a drepturilor.

În plus, concepem și revizuim contracte comerciale, contracte civile și alte tipuri de acorduri și înțelegeri tocmai în vederea protejării prin cele mai eficiente metode a drepturilor clienților noștri și pentru a evita și preîntâmpina pe cât posibil eventualele conflicte și neînțelegeri, asistăm clienții la tratative și negocieri cu terții, precum și la medieri sau concilieri între părți.

REPREZENTARE JURIDICĂ

Ne reprezentăm clienții în fața autorităților publice sau în fața organelor de judecată, ale curților de arbitraj, precum și față de alte persoane, atât în țară cât și în străinătate.

Domeniile noastre de expertiză se concentrează în urmatoarele direcții:

    <h3>DOMENII EXPERTIZĂ</h3>   
      <h3>
        Drept fiscal
      </h3>
              <p>Consultanță și asistență în timpul inspecțiilor fiscale, contestare acte administrativ fiscale: decizii impunere, decizii antrenare a răspunderii personale, reprezentare în fața instanțelor de judecată.
      <h3>
        Drept penal
      </h3>
              Consultanță juridică, redactari de cereri și plângeri penale, reprezentare și asistență juridică în procese penale sau alte cereri și situații de natură penală.
      <h3>
        Administrativ
      </h3>
              Consultanță juridică, redactări acțiuni, asistență juridică și reprezentare în litigii, mentinere, revocare, anulare acte ale administrației publice.
      <h3>
        Insolvență
      </h3>
              Asigurarea serviciilor complete de asistență și consultanță juridică creditorilor implicați în proceduri de reorganizare sau proceduri de insolvență.
      <h3>
        Drept civil
      </h3>
              Asistență juridică pentru valorificarea și apararea drepturilor și intereselor legitime: regimul proprietății, contracte, asigurări, garanții, obligații.

      <h3>
        Achiziții publice
      </h3>
              Pregătire analize juridice cu privire la aspecte ale legislației ce reglementează achizițiile publice și concesiuni, inclusiv bunuri proprietate publică.
                  <img width="683" height="1024" src="https://avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_2-683x1024.jpg" alt="Receptie cabinet avocatura Galati" srcset="https://i0.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_2.jpg?resize=683%2C1024&amp;ssl=1 683w, https://i0.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_2.jpg?resize=200%2C300&amp;ssl=1 200w, https://i0.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_2.jpg?resize=768%2C1152&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_2.jpg?w=1000&amp;ssl=1 1000w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" />                     
    <h3>DOMENII EXPERTIZĂ</h3>   
      <h3>
        Executări silite
      </h3>
              Asigurarea serviciilor complete de asistență și consultanță juridică creditorilor sau debitorilor implicați în proceduri de executare silită.
      <h3>
        Investiții
      </h3>
              Elaborare, negociere și derulare proiecte imobiliare sau de investiții. Evaluare juridică a titlurilor de proprietate deținute de persoane fizice sau juridice.
      <h3>
        Dreptul muncii
      </h3>
              Asistență juridică în relațiile cu autoritățile. Mediere diferende cu privire la executarea contractelor de muncă și formulare opinii juridice soluționare dispute.
      <h3>
        Contracte
      </h3>
              Asistăm la negocieri pentru încheierea de contracte comerciale, elaborări opinii juridice sau documente juridice referitoare la disciplină.
      <h3>
        Medieri
      </h3>
              Asistență juridică pentru prevenirea și evitarea litigiilor prin prestarea serviciilor de mediere și negociere în vederea soluționării amiabile.
      <h3>
        Litigii și arbitraj
      </h3>
              Asistență juridică prin participare la concilierile dintre societățile comerciale prealabile procesului în instanțe judecătorești sau în curțile de arbitraj.
                  <img width="683" height="1024" src="https://avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Sala-asteptare_s1_1-683x1024.jpg" alt="Sala asteptare cabinet avocatura Galati" srcset="https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Sala-asteptare_s1_1.jpg?resize=683%2C1024&amp;ssl=1 683w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Sala-asteptare_s1_1.jpg?resize=200%2C300&amp;ssl=1 200w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Sala-asteptare_s1_1.jpg?resize=768%2C1152&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Sala-asteptare_s1_1.jpg?w=1000&amp;ssl=1 1000w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" />                     
    <h3>Despre Avocați</h3>   
    <h2>George Dimofte</h2>   
  <strong>Avocatul titular George Dimofte este de asemenea:</strong></p><ul><li>Consultant fiscal activ, înscris in Registrul Consultanților Fiscali Activi - membru din anul 2007 al Camerei Consultanților Fiscali din România</li><li>Expert fiscal încris la Biroul Local de Expertize Tehnice de pe lângă Tribunalul Galați</li><li>Expert contabil din anul 2010, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania - Filiala Galați</li><li>Doctorand în drept - specializarea Drept Internațional Public - Școala Doctorală a Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” București</li><li>Doctorand în economie - specializarea Management - Școala Doctorală a Universității ”Dunărea de Jos” Galați</li></ul>   
                  <img width="683" height="1024" src="https://avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_1-1-683x1024.jpg" alt="Avocat George Dimofte" srcset="https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_1-1.jpg?resize=683%2C1024&amp;ssl=1 683w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_1-1.jpg?resize=200%2C300&amp;ssl=1 200w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_1-1.jpg?resize=768%2C1152&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Receptie_s1_1-1.jpg?w=1000&amp;ssl=1 1000w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" />                      
                  <img width="683" height="1024" src="https://avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Hol_s1-683x1024.jpg" alt="Avocat Gabriela Dimofte" srcset="https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Hol_s1.jpg?resize=683%2C1024&amp;ssl=1 683w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Hol_s1.jpg?resize=200%2C300&amp;ssl=1 200w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Hol_s1.jpg?resize=768%2C1152&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/avocatidimofte.ro/wp-content/uploads/2019/09/SAD_3D_Hol_s1.jpg?w=1000&amp;ssl=1 1000w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" />                     
    <h2>GABRIELA DIMOFTE</h2>    
  <p><strong>Avocatul titular Gabriela Dimofte este de asemenea:</strong></p><ul><li>Mediator din anul 2010</li><li>Practician în insolvență din anul 2014, membru al UNPIR</li><li>Membru fondator al S.A.G.A SPRL</li><li>Arbitru, membru al Corpului de Arbitri de pe langă Oficiul Român pentru drepturile de Autor </li></ul>    
    <h3>Contact</h3>    
      <a href="https://www.google.ro/maps/place/Cabinet+Avocatura+Dimofte/@45.4438405,28.0533321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40b6dfd84f3e0dd7:0x97cf9cb56c7a49fb!8m2!3d45.4438405!4d28.0555208">
              </a>
      <h3>
        <a href="https://www.google.ro/maps/place/Cabinet+Avocatura+Dimofte/@45.4438405,28.0533321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40b6dfd84f3e0dd7:0x97cf9cb56c7a49fb!8m2!3d45.4438405!4d28.0555208">Adresă</a>
      </h3>
              <p>Str. Domnească Nr. 84, Bl. Miorița, Tronson 2, Parter, Galați
      <a href="tel:+40723255392">
              </a>
      <h3>
        <a href="tel:+40723255392">+40 (723) 255 392</a>
      </h3>
              Avocat George Dimofte
      <a href="tel:+40722398232">
              </a>
      <h3>
        <a href="tel:+40722398232">+40 (722) 398 232</a>
      </h3>
              Avocat Gabriela Dimofte
      <a href="mailto:office@avocatidimofte.ro">
              </a>
      <h3>
        <a href="mailto:office@avocatidimofte.ro">office@avocatidimofte.ro</a>
      </h3>
              Adresă Email
    <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d349.9103460803575!2d28.055258365791047!3d45.44395768501415!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40b6dfd84f3e0dd7%3A0x97cf9cb56c7a49fb!2sCabinet%20Avocatura%20Dimofte!5e0!3m2!1sro!2sro!4v1569329418865!5m2!1sro!2sro" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>
Sună
Adresă