Onorarii

Cabinet de Avocatură Galați

Politică onorarii

Politica onorariilor instituită de cabinetul nostru de avocatură este una flexibilă și vine în întâmpinarea cerințelor clientului, care are posibilitatea de a alege modalitatea de plată încă de la prima întâlnire cu un avocat.

Există posibilitatea să prestăm serviciile juridice contra unui onorariu stabilit pe ora petrecuta în favoarea clientului sau contra unui abonament lunar. De asemenea, există posibilitatea ca pentru probleme sau proiecte specifice aceste onorarii să se stabilească cu clienții în mod particular.

De asemenea folosim sistemul onorariilor lunare fixe când lucrăm cu clienții pe o bază permanentă. Bineînțeles, în funcție de înțelegerea părților și, mai ales, de necesitățile clienților, asemenea onorarii pot fi combinate cu onorariul orar atunci când un numar de ore este depășit.

La începutul fiecărei tranzacții suntem întotdeauna bucuroși să dăm clientului o sumă estimativă a onorariilor practicate, bazate pe previziunea unei durate de lucru și pe informațiile asigurate de către client.

Onorariu Orar Standard

Onorariu orar standard are un nivel moderat și se aplică în special cazurilor și proiectelor ce presupun activități în cadrul biroului nostru, fără sau cu grad redus de mobilitate. Onorariul orar se aplică lucrărilor care pot fi cuantificate ca întindere și timp.

Plata onorariului orar se efectuează, de regula, pe loc. Se folosește în general în cazul consultațiilor juridice, a redactării de documente și a proiectelor de mică amploare care nu necesită un volum mare de timp.

Onorariu Global

Onorariu global se percepe clienților care doresc realizarea unui proiect unic, dificil de cuantificat ca durată și întindere. În general se optează pentru această formă de plată în cazul asistenței juridice în fața organelor de urmărire penală, a organelor fiscale, a altor autorități ale statului, în cazul reprezentării în fața instanțelor de judecată, cu prilejul a diferite tipuri de acțiuni.

Abonament

Abonamentul reprezintă o formă de colaborare ce permite o mai bună planificare a cheltuielilor clientului și creează premizele unei relații de adevărat parteneriat între client și cabinetul nostru de avocatură. În baza acestui abonament cabinetul nostru prestează clientului activități de consiliere juridică cu caracter preventiv în activitățile curente, cum ar fi:

 • avizare documente interne
 • urmărirea obligațiilor contractuale
 • întocmirea de documente necesare în activitatea curentă
 • audit juridic etc.

Plata se face lunar în funcție de termenii contractului de asistență juridică ce urmează să fie încheiat. Tariful perceput pentru abonament este variabil și depinde în special de proiectele în care urmează să fie implicat cabinetul nostru.

Marele avantaj al abonamentului este că un avocat al grupului nostru va raspunde de îndată la solicitările dumneavoastră, chiar dacă operațiunea pentru care solicitați sprijin nu este inclusă în cele ce fac obiectul abonamentului.

În cazul contractului de consultanță, asistență și reprezentare cu plata în regim abonament, practicat în raporturile cu companii private și publice, serviciile oferite includ consultanță de specialitate în toate domeniile de expertiză, obținerea de avize și autorizații, asistență și reprezentare în fața autorităților statului cu ocazia verificărilor efectuate în companie (organe fiscale, Garda Financiară, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Naționala a Vămilor, Garda de Mediu, Curtea de Conturi, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, ANRMAP, administrația publică locală și centrală, unitați de parchet, organe de poliție), recuperări de debite, executarea silită a debitorilor, pregatirea ședintelor AGA, reprezentare la Oficiul Registrului Comerțului.

În anumite condiții în cadrul contractului de acest tip pot fi incluse și servicii de reprezentare în instanță pentru toate tipurile de acțiuni în care compania este implicată.  

Onorariu de Succes

În cazuri de excepție biroul nostru poate percepe un onorariu compus din una din variantele de mai sus, stabilit în cotă minimă, la care se adaugă o sumă stabilită de comun acord care urmează să fie achitată de client în cazul în care proiectul se finalizează cu succes. Acest onorariu de succes va fi stabilit ca o sumă fixă sau procentuală iar achitarea se va putea face și pe un interval de timp negociat.

DOMENII EXPERTIZĂ

Drept fiscal

Consultanță și asistență în timpul inspecțiilor fiscale, contestare acte administrativ fiscale: decizii impunere, decizii antrenare a răspunderii personale, reprezentare în fața instanțelor de judecată.

Drept penal

Consultanță juridică, redactari de cereri și plângeri penale, reprezentare și asistență juridică în procese penale sau alte cereri și situații de natură penală.

Administrativ

Consultanță juridică, redactări acțiuni, asistență juridică și reprezentare în litigii, mentinere, revocare, anulare acte ale administrației publice.

Insolvență

Asigurarea serviciilor complete de asistență și consultanță juridică creditorilor implicați în proceduri de reorganizare sau proceduri de insolvență.

Drept civil

Asistență juridică pentru valorificarea și apararea drepturilor și intereselor legitime: regimul proprietății, contracte, asigurări, garanții, obligații.

Achiziții publice

Pregătire analize juridice cu privire la aspecte ale legislației ce reglementează achizițiile publice și concesiuni, inclusiv bunuri proprietate publică.

Receptie cabinet avocatura Galati

DOMENII EXPERTIZĂ

Executări silite

Asigurarea serviciilor complete de asistență și consultanță juridică creditorilor sau debitorilor implicați în proceduri de executare silită.

Investiții

Elaborare, negociere și derulare proiecte imobiliare sau de investiții. Evaluare juridică a titlurilor de proprietate deținute de persoane fizice sau juridice.

Dreptul muncii

Asistență juridică în relațiile cu autoritățile. Mediere diferende cu privire la executarea contractelor de muncă și formulare opinii juridice soluționare dispute.

Contracte

Asistăm la negocieri pentru încheierea de contracte comerciale, elaborări opinii juridice sau documente juridice referitoare la disciplină.

Medieri

Asistență juridică pentru prevenirea și evitarea litigiilor prin prestarea serviciilor de mediere și negociere în vederea soluționării amiabile.

Litigii și arbitraj

Asistență juridică prin participare la concilierile dintre societățile comerciale prealabile procesului în instanțe judecătorești sau în curțile de arbitraj.

Sala asteptare cabinet avocatura Galati

Despre Avocați

George Dimofte

Avocatul titular George Dimofte este de asemenea:

 • Consultant fiscal activ, înscris in Registrul Consultanților Fiscali Activi – membru din anul 2007 al Camerei Consultanților Fiscali din România
 • Expert fiscal încris la Biroul Local de Expertize Tehnice de pe lângă Tribunalul Galați
 • Expert contabil din anul 2010, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – Filiala Galați
 • Doctorand în drept – specializarea Drept Internațional Public – Școala Doctorală a Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” București
 • Doctorand în economie – specializarea Management – Școala Doctorală a Universității ”Dunărea de Jos” Galați
Avocat George Dimofte
Avocat Gabriela Dimofte

GABRIELA DIMOFTE

Avocatul titular Gabriela Dimofte este de asemenea:

 • Mediator din anul 2010
 • Practician în insolvență din anul 2014, membru al UNPIR
 • Membru fondator al S.A.G.A SPRL
 • Arbitru, membru al Corpului de Arbitri de pe langă Oficiul Român pentru drepturile de Autor 

Contact

Adresă

Str. Domnească Nr. 84, Bl. Miorița, Tronson 2, Parter, Galați

+40 (723) 255 392

Avocat George Dimofte

+40 (722) 398 232

Avocat Gabriela Dimofte

Sună
Adresă