Gabriela Dimofte
&
George Dimofte

Cabinet de Avocatură Galați

DOMENII EXPERTIZĂ

Drept fiscal

Consultanță și asistență în timpul inspecțiilor fiscale, contestare acte administrativ fiscale: decizii impunere, decizii antrenare a răspunderii personale, reprezentare în fața instanțelor de judecată.

Drept penal

Consultanță juridică, redactari de cereri și plângeri penale, reprezentare și asistență juridică în procese penale sau alte cereri și situații de natură penală.

Administrativ

Consultanță juridică, redactări acțiuni, asistență juridică și reprezentare în litigii, mentinere, revocare, anulare acte ale administrației publice.

Insolvență

Asigurarea serviciilor complete de asistență și consultanță juridică creditorilor implicați în proceduri de reorganizare sau proceduri de insolvență.

Drept civil

Asistență juridică pentru valorificarea și apararea drepturilor și intereselor legitime: regimul proprietății, contracte, asigurări, garanții, obligații.

Achiziții publice

Pregătire analize juridice cu privire la aspecte ale legislației ce reglementează achizițiile publice și concesiuni, inclusiv bunuri proprietate publică.

Receptie cabinet avocatura Galati
Receptie cabinet avocatura Galati
Sala asteptare cabinet avocatura Galati
Avocat Gabriela Dimofte
Cabinet avocatura Galati Receptie

DOMENII EXPERTIZĂ

Executări silite

Asigurarea serviciilor complete de asistență și consultanță juridică creditorilor sau debitorilor implicați în proceduri de executare silită.

Investiții

Elaborare, negociere și derulare proiecte imobiliare sau de investiții. Evaluare juridică a titlurilor de proprietate deținute de persoane fizice sau juridice.

Dreptul muncii

Asistență juridică în relațiile cu autoritățile. Mediere diferende cu privire la executarea contractelor de muncă și formulare opinii juridice soluționare dispute.

Contracte

Asistăm la negocieri pentru încheierea de contracte comerciale, elaborări opinii juridice sau documente juridice referitoare la disciplină.

Medieri

Asistență juridică pentru prevenirea și evitarea litigiilor prin prestarea serviciilor de mediere și negociere în vederea soluționării amiabile.

Litigii și arbitraj

Asistență juridică prin participare la concilierile dintre societățile comerciale prealabile procesului în instanțe judecătorești sau în curțile de arbitraj.

Sala asteptare cabinet avocatura Galati

DESPRE NOI

Cabinetul Individual de avocatură Gabriela Dimofte a fost înființat în anul 2004 iar Cabinetul Individual de Avocatură George Dimofte a fost înființat în anul 2012, fiind în prezent cabinete asociate. Facem parte dintr-un grup de 16 cabinete de avocatură, specializate pe diverse domenii de competență.

Cabinetul nostru are colaborări permanente cu un cabinet de consilier în proprietate industrială. Pentru a veni în ajutorul clienților săi, cabinetul a stabilit parteneriate cu notari publici, experți tehnici și executori judecătorești.

Demersul realizat de cabinetul nostru are drept scop asigurarea către clienți de servicii în funcție de probleme deduse spre rezolvare fără a mai fi nevoie de investigații suplimentare din partea clienților, putându-li-se acorda încă de la început un pachet de servicii complete.

Aceasta situație de fapt a creat posibilitatea cabinetului nostru de a răspunde prompt la solicitările clienților pentru acordarea de consultanță, de a întocmi apărari fundamentate în dosarele susținute la instanță și de a participa la proiecte complexe ce necesită un volum mare de cunoștințe din domenii variate.

AVOCAȚI GALAȚI

George Dimofte

Avocatul titular George Dimofte este de asemenea:

  • Consultant fiscal activ, înscris in Registrul Consultanților Fiscali Activi – membru din anul 2007 al Camerei Consultanților Fiscali din România
  • Expert fiscal încris la Biroul Local de Expertize Tehnice de pe lângă Tribunalul Galați
  • Expert contabil din anul 2010, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – Filiala Galați
Avocat George Dimofte
Avocat Gabriela Dimofte

GABRIELA DIMOFTE

Avocatul titular Gabriela Dimofte este de asemenea:

  • Mediator din anul 2010
  • Practician în insolvență din anul 2014, membru al UNPIR
  • Membru fondator al S.A.G.A SPRL
  • Arbitru, membru al Corpului de Arbitri de pe langă Oficiul Român pentru drepturile de Autor 

Contact

Adresă

Str. Domnească Nr. 84, Bl. Miorița, Tronson 2, Parter, Galați

+40 (723) 255 392

Avocat George Dimofte

+40 (722) 398 232

Avocat Gabriela Dimofte

Fatada Cabinet Avocatura Dimofte
Sună
Adresă