Asistență Juridică

ASISTENȚĂ JURIDICĂ

În cazul existenței unei situații litigioase, încercăm, pe cât posibil o soluționare pe cale amiabilă, prin abordarea unor tehnici alternative de soluționare a conflictelor (medierea, concilierea și arbitrajul), operative și eficiente și numai ca ultimă variantă de acțiune vom acționa în instanțele de judecată, respectiv asigurăm reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată sau a curților de arbitraj, pentru cazurile în care intervenția instanțelor este singurul mod de realizare a drepturilor.

În plus, concepem și revizuim contracte comerciale, contracte civile și alte tipuri de acorduri și înțelegeri tocmai în vederea protejării prin cele mai eficiente metode a drepturilor clienților noștri și pentru a evita și preîntâmpina pe cât posibil eventualele conflicte și neînțelegeri, asistăm clienții la tratative și negocieri cu terții, precum și la medieri sau concilieri între părți.

Concept servicii

Cabinetul de avocatură Gabriela Dimofte & George Dimofte vă oferă servicii complete de reprezentare, asistență juridică, consultanță, întocmiri și autentificari de acte în majoritatea domeniilor dreptului public și privat.

Cabinetul nostru de avocatură se distinge prin profesionalismul, eficiență și dedicația afișată clienților.

Domeniile urmărite de noi sunt litigiile corporațiilor și companiilor, afaceri și drept comercial, imobiliare, drept administrativ, achiziții publice, proprietate comună și asociații de proprietari, consultanță fiscală, drept fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul proprietății intelectuale (inclusiv inregistrare de mărci și desene/modele industriale), drept penal, mediere, procedura insolvenței, recuperări debite, protecția consumatorului, drept comunitar.

Credem în importanța cunoștințelor și a experienței acumulate iar staff-ul nostru competent și foarte bine pregătit oferă cele mai productive metode de lucru cu clienții noștri. Obiectivul nostru este să oferim clienților noștri cele mai de calitate servicii și consultanță pe cât mai multe planuri.

Este de subliniat că atât avocații titulari cât și avocații din grupul de cabinete sunt avocați pledanți iar reprezentarea în fața instanțelor de judecată ocupă un rol prioritar în activitatea curentă.

DOMENII EXPERTIZĂ

Drept fiscal

Consultanță și asistență în timpul inspecțiilor fiscale, contestare acte administrativ fiscale: decizii impunere, decizii antrenare a răspunderii personale, reprezentare în fața instanțelor de judecată.

Drept penal

Consultanță juridică, redactari de cereri și plângeri penale, reprezentare și asistență juridică în procese penale sau alte cereri și situații de natură penală.

Administrativ

Consultanță juridică, redactări acțiuni, asistență juridică și reprezentare în litigii, mentinere, revocare, anulare acte ale administrației publice.

Insolvență

Asigurarea serviciilor complete de asistență și consultanță juridică creditorilor implicați în proceduri de reorganizare sau proceduri de insolvență.

Drept civil

Asistență juridică pentru valorificarea și apararea drepturilor și intereselor legitime: regimul proprietății, contracte, asigurări, garanții, obligații.

Achiziții publice

Pregătire analize juridice cu privire la aspecte ale legislației ce reglementează achizițiile publice și concesiuni, inclusiv bunuri proprietate publică.

Receptie cabinet avocatura Galati

DOMENII EXPERTIZĂ

Executări silite

Asigurarea serviciilor complete de asistență și consultanță juridică creditorilor sau debitorilor implicați în proceduri de executare silită.

Investiții

Elaborare, negociere și derulare proiecte imobiliare sau de investiții. Evaluare juridică a titlurilor de proprietate deținute de persoane fizice sau juridice.

Dreptul muncii

Asistență juridică în relațiile cu autoritățile. Mediere diferende cu privire la executarea contractelor de muncă și formulare opinii juridice soluționare dispute.

Contracte

Asistăm la negocieri pentru încheierea de contracte comerciale, elaborări opinii juridice sau documente juridice referitoare la disciplină.

Medieri

Asistență juridică pentru prevenirea și evitarea litigiilor prin prestarea serviciilor de mediere și negociere în vederea soluționării amiabile.

Litigii și arbitraj

Asistență juridică prin participare la concilierile dintre societățile comerciale prealabile procesului în instanțe judecătorești sau în curțile de arbitraj.

Sala asteptare cabinet avocatura Galati

Despre Avocați

George Dimofte

Avocatul titular George Dimofte este de asemenea:

  • Consultant fiscal activ, înscris in Registrul Consultanților Fiscali Activi – membru din anul 2007 al Camerei Consultanților Fiscali din România
  • Expert fiscal încris la Biroul Local de Expertize Tehnice de pe lângă Tribunalul Galați
  • Expert contabil din anul 2010, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – Filiala Galați
  • Doctorand în drept – specializarea Drept Internațional Public – Școala Doctorală a Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” București
  • Doctorand în economie – specializarea Management – Școala Doctorală a Universității ”Dunărea de Jos” Galați
Avocat George Dimofte
Avocat Gabriela Dimofte

GABRIELA DIMOFTE

Avocatul titular Gabriela Dimofte este de asemenea:

  • Mediator din anul 2010
  • Practician în insolvență din anul 2014, membru al UNPIR
  • Membru fondator al S.A.G.A SPRL
  • Arbitru, membru al Corpului de Arbitri de pe langă Oficiul Român pentru drepturile de Autor 

Contact

Adresă

Str. Domnească Nr. 84, Bl. Miorița, Tronson 2, Parter, Galați

+40 (723) 255 392

Avocat George Dimofte

+40 (722) 398 232

Avocat Gabriela Dimofte

Sună
Adresă